KONSULTACIJE

Potpuno besplatno ćemo Vas uputiti u pripremu dokumentacije, proces projektovanja i izvođenja bilo kojeg tipa građevinskog objekta. Tokom pružanja besplatnh konsultacija, obezbedićemo Vam sve potrebne informacije koje je potrebno poznavati kako bi se pristupilo izgradnji.

Ukoliko ste pronašli odgovarajuću parcelu na kojoj želite graditi svoj građevinski objekat, poželjno je da od početka budete upoznati sa koracima koji će dovesti do ostvarenja vaše ideje. Ukoliko ste potpuno upućeni u dokumentaciju koju treba priložiti u prilogu odgovarajućeg zahteva, troškovi izgradnje se neće povećati i neće doći do kašnjenja u izvođenju vašeg objekta.


LOKACIJSKI USLOVI

Lokacijski uslovi su prvi korak u procesu izgradnje objekta. Uz zahtev za izdavanje lokacijskih uslova se predaje Idejno rešenje (IDR) – Arhitektura.

Kroz proces izdavanja Lokacijskih uslova nadležni organ u okviru objedinjene procedure na ime i na trošak Investitora koji je predao zahtev za izdavanje Lokacijskih uslova pribavlja odgovarajuće podloge, uslove i sagalasnosti.


GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola je rešenje kojim se odobrava izvođenje radova na predmetnom objektu.

Sadrži sve informacije o Investitoru, objektu čije se izgradnja dozvoljava, katastarskoj parceli na kojoj se objekat izvodi, postojećim objektima koji se ruše ili rekonstruišu, roku važenja građevinske dozvole i rok završetka građenja kao i o dokumentaciji na osnovu koje se izdaje Građevinska dozvola.


PRIJAVA RADOVA

Pre nego što se krene sa izvođenjem radova na novom objektu a nakon dobijanja Građevinske dozvole, potrebno je predati zahtev za prijavu radova. Zahtev predaje Investitor i Izvođač radova minimum osam (8) dana pre otpočinjanja građenja lokalnom organu uprave koji je nadležan i za izdavanje Građevinske dozvole kao i odgovarajućim inspekcijskim organima i to Inspekciji rada.


UPOTREBNA DOZVOLA

Upotrebna Dozvola je rešenje koje u opštem slučaju izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave a kojim se potvrđuje da je objekat podoban za upotrebu. Izdavanju Upotrebne dozvole prethodi komisijski pregled objekta kojim se utvrđuje da li je objekat po svojim funkcionalno-tehnološkim i drugim karakteristikama upotrebljiv za funkciju u čijem cilju je sagrađen. Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.


ADMINISTRATIVNE TAKSE

Pri predaji bilo kojeg zahteva jedinici lokalne Uprave, neophodno je izvršiti plaćanje odgovarajućih administrativnih taksi. Administrativne takse po Zakonu iznose onoliko koliko realno staju troškovi realizacije svakog pojedinog zahteva. Iznos taksi je naznačen u okviru svakog pojedinačnog zahteva.